netwerkorganisaties en AI

Aankondiging MakeYourMind Meet(ing) The Police 15-10-2020

Speciaal voor de leergierige die het liefst buiten de bestaande kaders denkt!

Op donderdagochtend 15 oktober organiseert Maaike Rotteveel samen met Ylona Meurs en Eveline Baar van Team Sociale Innovatie Politie (landelijke Eenheid) de uitgestelde MakeYourMind Meet(ing) The Police van 19 maart. Graag willen wij jou uitnodigen om deel te nemen aan deze intervisiebijeenkomst :

Hoe kun je de ontwikkeling van Artificial Intelligence en het werken in netwerken samen laten optrekken om een organisatie beter mee te laten groeien met haar tijd (en beter te laten inspelen op hedendaagse veiligheidsvraagstukken)?

Deze twee ontwikkelingen hebben een enorme impact op de manier van werken binnen organisaties en de rol die organisaties hebben in verbinding met de buitenwereld. Bovendien hebben ze meer met elkaar te maken dan je wellicht in de eerste instantie denkt. Bijvoorbeeld; beiden vragen om een voortdurende zoektocht naar het optimaliseren van het bieden van veiligheid en vertrouwen. Deze twee thema’s raken natuurlijk het hart van de politie. En zijn daarom tegelijk zo vanzelfsprekend dat we er onvoldoende bij stil staan. Dus dagen we je tijdens deze MakeYourMind Meeting uit om na te denken wat de term ‘veiligheid’ voor jou nu betekent.

Daarnaast ziet het Team Sociale en Technische Innovatie Politie (Landelijke Eenheid) kansen voor haar organisatie wanneer je AI en het werken in netwerken met elkaar verbindt. Kansen die ervoor zorgen dat nieuwe manieren van samenwerking ontstaan die beter inspelen op maatschappelijke veranderingen en veiligheidsvraagstukken.

Kansen om de inhoud van het werk relevanter en meer betekenisvol te maken voor de medewerkers. Kansen om door de toepassing van AI meer ruimte te maken voor echt menselijk contact. Kansen om complexe problemen sneller op te lossen. Kansen om beter in te spelen op de veranderde vraag uit de samenleving.

Door de toepassing van AI en het anders organiseren van inzetbaarheid ontstaat er dus ruimte om de rol van de organisatie met de buitenwereld te herdefiniëren. Zo wordt samenwerking tussen organisaties essentieel om mensen met de juiste capaciteiten te vinden, te boeien en te behouden. Kortom gespreksstof waar je niet snel over uitgepraat raakt.

Voorproefje
Het bevlogen Team Sociale en Technische innovatie Politie geeft jou tijdens de bijeenkomst alvast een voorproefje. Tegelijk delen zij ook de zaken waar ze tegenaan lopen. We gaan dus met elkaar op onderzoek en helpen elkaar verder met onze bevindingen en ervaringen. Wat het extra waardevol maakt, is dat ieder vanuit zijn of haar eigen expertise bijdraagt. Het draait om het verbinden van wijsheden, kennis, ervaringen met elkaar, zodat we niet alleen groeien als individu maar ook als collectief. Samen weten we meer, kunnen we meer en komen we verder.

Kort en krachtig programma:
09:00 – 09:30 Inloop
09:30 – 09:40 Kort welkomstwoord
09:40 – 10:00 Landen, luisteren en leren
10:00 – 11:00 Voorproefje
11:00 – 11:30 Vragen
11:30 – 12:30 Gesprekken die je helpen met jouw uitdagingen
12:30 – Afronding
12:30 – 13:30 napraten tijdens de lunch

Behoefte om te sparren en geïnspireerd te worden?
Dan verwelkomen wij jou graag donderdagochtend 15 oktober op een locatie in het midden van het land…(wanneer deze coronaproof is goedgekeurd, dan laten we je dat gelijk weten). Er wordt een kleine organisatievergoeding gevraagd van € 33 (excl. 21% BTW). We maken er een waardevolle ochtend van samen met jou en andere gelijkgestemden die graag voorop lopen om de wereld een beetje mooier te maken.

We kijken uit naar jouw komst.
En vergeet niet je op tijd op te geven. We hebben plek voor 20 personen.

Donderdagochtend 15 oktober 2020
09:00 – 12:30 inhoudelijk programma
12:30 – 13:30 lunch
Locatie Centraal Nederland (wordt z.s.m. bevestigd)

Voor vragen neem contact op met Maaike via 06-12181161 of stuur een mail naar maaike@makeyourmission.nl

Goed partnerschap begint met een gedeeld visueel verlangen

Reflectieverslag MakeYourMind Meeting Transitions 16 mei 2019

Door Maaike Rotteveel – MakeYourMission

Het begint met een sterk verlangen naar een ideaal dat in jouw ogen absoluut haalbaar moet zijn. Een verlangen dat vraagt om een no-nonsens mentaliteit. Een mentaliteit die altijd drie stappen vooruit loopt. Het is een kwestie van doen en niet te veel nadenken. Of zoals de Rotterdammers het zeggen “niet lullen, maar poetsen”. Emile van Rinsum – directeur van het Rotterdams Milieucentrum laat zien dat het in de praktijk ook echt zo werkt. Zijn idee dat er een akker op het dak van zijn kantoorgebouw moest komen werd hierdoor werkelijkheid.

 

Een gelijkgestemd gevoel op de DakAkker
Donderdagochtend 16 mei vond op de DakAkker een zeer geslaagde MakeYourMind Meeting Transitions plaats. Onder een verkwikkende voorjaarszonnetje, omgeven door veel groen en bloemen, verzamelden de deelnemers zich op dit unieke dak in Rotterdam. De groep bestond uit 21 – door hun idealen gedreven – gelijkgestemden. Idealen die transities op gang brengen en gemeenschappelijke uitdagingen kennen. Een van de deelnemers verwoordde dit doeltreffend: “We delen een enthousiasme en een prettig soort optimistische drammerigheid voor een betere wereld.”

 

Van Brooklyn tot Rotterdam
Deze gedrevenheid kwam ook goed tot uiting tijdens het bevlogen verhaal van Emile van Rinsum over het ontstaan van de DakAkker. Zijn verlangen om een akker op het platte dak te beginnen ‘ontkiemde’ toen hij met veel bewondering zag dat er in een druk stedelijk gebied als Brooklyn een van de grootste dakboerderijen ter wereld was gerealiseerd. Geen veelal bekend sedumdak, maar een dak waar ‘geakkerd’ werd. Een dak waar groente, fruit en kruiden geteeld werden en die vervolgens lokaal verkocht. Een hotspot waar sociale en duurzame innovatie hand in hand gingen. Dát wilde hij ook. Hij zag het ook helemaal voor zich. Zijn verlangen voor het hebben van een eigen dakakker in Rotterdam werd – naast zijn persoonlijke drijfveren – ook gestimuleerd door zijn bestuurlijke rol bij het Rotterdams Milieucentrum. Het belang van dit centrum is om van Rotterdam een natuur – en milieuvriendelijke stad te maken. Een stad waar het goed, gezond en veilig wonen is!

 

Partners met verbeeldingskracht
Om zijn plannen daadwerkelijk te kunnen realiseren ging hij op zoek naar partners met gelijksoortige verlangens. Partners die er – net als hij  – in geloofden dat er binnen stedelijk gebied volop ruimte is voor meer groen waardoor een stad klimaatbestendiger, socialer en aantrekkelijker gemaakt kan worden. De meest voor de handliggende partner was architectenbureau ZUS (Zones Urbaines Sesibles) die onder hetzelfde dak gevestigd zijn. Dit bureau staat bekend om zijn progressieve stijl die zijn basis kent in de verbeeldingskracht van tegenstellingen. Hun projecten zijn altijd fundamenteel verankerd in de stad, het publieke domein en binnen de bestaande tradities van architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp. Dus een ‘boerderij op een dak midden in een stad’ paste volledig binnen hun filosofie. De architecten van ZUS hadden het plan van Emile van Rinsum dan ook perfect doorontwikkeld op papier. Bovendien waren de eigenaren van dit bureau ook de bedenkers en ontwerpers van De Luchtsingel. Later zou blijken hoe belangrijk dit initiatief was voor realisatie van de DakAkker.

 

Vakmanschap brengen
Op papier zag het er al uitnodigend uit. Maar hoe zat dat met de praktijk? Rob Luyk – bedrijfsleider van Binder Groenprojecten –  vertelde de deelnemers dat hij en zijn team graag die uitdaging aan wilden gaan. Bovendien zag Rob Luyk mooie raakvlakken met hun missie: “Duurzaam & integraal samenwerken in de keten met “groen” als product, middel en verbinder.” Door bij te dragen aan de realisatie van dit bijzondere innovatieve dak konden zij aan de buitenwereld laten zien dat er nog meer te bereiken viel met groene daken. Rob Luyk voelde zich ook persoonlijk aangetrokken tot deze kans, omdat hij als kind graag zelf groente verbouwde. Hij zag al voor zich hoe de DakAkker zou kunnen bijdragen aan de ‘groene vingers’ van kinderen in de stad. En zo ontstond gaandeweg een aaneenschakeling van betrokken partners die zich 100% wilden inzetten om de grootste dakboerderij in Nederland te realiseren. Het ging hen niet om wat ze konden ‘halen’ volgens Rob Luyk, maar wat ze aan waarde konden toevoegen met hun vakmanschap. De partners deelden hetzelfde verlangen om iets goed te doen voor de stad Rotterdam waardoor ruimte ontstond voor ieders belang. Dat zorgde voor een daadkrachtig en elkaar aanvullend partnerschap. De onderstaande waardencirkel, door Rob Luyk getoond aan de deelnemers, liet goed zien hoe de verschillende belangen en hieraan verbonden vakmanschap samen een groter verlangen dienden en meervoudige waarden creëerden.

 

De satellietverbinding zorgde voor de middelen
Het was natuurlijk fantastisch dat mensen bereid waren hun kostbare tijd te schenken en er daardoor een concreet plan op tafel lag. Alleen ontbrak het nog aan financiële middelen om het daadwerkelijk te realiseren. In 2011 organiseerde de gemeente Rotterdam het eerste stadsinitiatief om bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie te stimuleren. De inwoners van Rotterdam werden opgeroepen om projecten in te dienen die o.a. de kwaliteit van leven in de stad zou verbeteren. Vanuit het stadsinitiatief werd een bedrag van 4 miljoen gereserveerd om het gekozen project te realiseren. Om een lang verhaal kort te maken. Vlak voor de deadline van de indiening van de projecten zocht Emile van Rinsum opnieuw het partnerschap op met ZUS en sloot hij zich met de DakAkker aan bij het initiatief De Luchtsingel. Met deze singel wilden de bedenkers (ZUS) Rotterdam Noord verbinden met Rotterdam Centrum om op die manier nieuw leven te brengen in een vergeten gebied. De DakAkker paste als ‘satellietverbinding en placemaking’ perfect binnen dit plan. Gelukkig maar, want De Luchtsingel werd verkozen tot het eerste stadsinitiatief.

 

Optimistische drammerigheid loont
Eindelijk was er het geld om het materiaal aan te schaffen. Dankzij de inzet van alle partners kon binnen twee weken de DakAkker ‘gebouwd’ worden. Emile van Rinsum en Rob Luyk herinneren zich dat deze dagen aanvoelden als kleinschalig festivalletje. Het beeld dat in hun hoofd zat, de bestemming die zij voor hun zagen, werd eindelijk werkelijkheid. Bovendien was dat ‘feestje’ niet onopgemerkt gebleven en kreeg de DakAkker na de opening de hele wereldpers op z’n dak. Rotterdam had er een nieuw icoon bij dankzij die optimistische drammerigheid.

Verschil in belang
Al 7 jaar bewijst de DakAkker een geweldige dienst voor de bewoners van de stad en draagt het bij aan de wereldwijde bekendheid van de stad. Alleen iets wat al 7 jaar veel publiek trekt, vraagt ook om dagelijks beheer en onderhoud. Volgens Emile van Rinsum is dat dit wellicht nog een grotere uitdaging dan de realisatie zelf. Zo zaten ze recentelijk met het probleem wie financieel verantwoordelijk was voor het groot onderhoud. De DakAkker is namelijk gerealiseerd op een ‘stukje (dak)grond’ van een gebouw (Het Schieblock) waar de gemeente Rotterdam vastgoedeigenaar van is. Kortom een unieke en een lastige kwestie die om een creatieve houding vroeg van de gemeente, omdat nog niet eerder een gebruikersovereenkomst voor een dak was opgesteld. Twee weken na deze MakeYourMind Meeting is het eindelijk gelukt en werd op zaterdag 1 juni het eerste dakcontract met de gemeente Rotterdam ondertekend. Emile van Rinsum en Rob Luyk zijn hier heel blij mee omdat het meer zekerheid biedt om verder te investeren maar ook omdat er nu één partij is waarmee afspraken gemaakt kunnen worden over het gebruik van de DakAkker. Opnieuw hebben beide heren laten zien hoe je vanuit een gedeeld verlangen (DakAkker behouden), verschillende belangen (wie draait voor de kosten op) en professioneel vakmanschap (ieder draagt bij aan de oplossing op basis van zijn of haar unieke persoonlijke rol/expertise) innovatief partnerschap creëert.

 

Het begint met de eindbestemming
Een van de deelnemers vatte het ontstaan van de DakAkker als volgt samen: “Je bouwt aan een brug terwijl je er overheen loopt.” 7 Jaar geleden was de brug klaar en daarna startte men pas met de routebeschrijving. Je zou de conclusie kunnen trekken dat je voorafgaand het bouwen van de brug je rekening houdt met de bewegwijzering. Maar leent pionieren zich daar eigenlijk wel voor? Want de DakAkker is een knap staaltje pionierswerk. Partners die bij willen dragen aan de realisatie van ambitieuze en nog niet eerder gerealiseerde ideeën inspireer je op basis van de verbeeldingskracht van de eindbestemming. Je appelleert aan een gemeenschappelijk verlangen. Emile van Rinsum vond in ZUS de partner die zijn idee visueel maakte. Dit zorgde er weer voor dat Rob Luyk raakvlakken zag met de visie die Binder heeft over een groene stad. Zo ontstond er partnerschap voor het leven. Op basis van beelden van de bestemming en niet op basis van procedures van de reis. Dus wellicht is het maar goed ook dat Emile van Rinsum begonnen is met zijn droom te visualiseren zonder te veel na te denken over alle mogelijke obstakels. Zoals hij dit mooi verwoorde: “eerst wilden we de DakAkker en toen zaten we ermee”.  Hadden hij en alle partners vooraf geweten wat hen nog allemaal te wachten stond, dan was de kans groot dat de DakAkker nooit was gerealiseerd.

PS. In het najaar vindt er weer een nieuwe MakeYourMind Meeting Transitions plaats. Wil je hierover geïnformeerd worden, meld je dan zeker even aan voor de nieuwsbrief Zinvolle Zaken. 

MakeYourMind Meetings bestaat 1 jaar!

BIJZONDERE DAG VANDAAG!!!
Anderhalf jaar geleden had ik plots een idee waar ik enthousiaste kriebels van kreeg. En vandaag, 10 april, is het precies 1 jaar geleden dat de allereerste keer was…. De allereerste MakeYourMind Meeting. Sindsdien hebben meerdere MYM Meetings plaatsgevonden, breidt het zich uit en heeft het ook een eigen website. Die enthousiaste kriebel van toen heeft mij ook niet meer verlaten… 

 

Aankondiging MakeYourMind Meetings Transitions 16-5-2019

Speciaal voor de doorzetters die een transitie van de grond willen krijgen!

Op donderdagochtend 16 mei a.s. organiseert Maaike samen met Rob Luyk (Binder groenprojecten) en Emile van Rinsum (Rotterdams Milieucentrum) een MakeYourMind Meetings Transitions voor professionals die gedreven worden door hun idealen. Idealen die transities op gang brengen. Graag willen wij jou uitnodigen om deel te nemen aan deze intervisie bijeenkomst. Deze keer staat het in het teken van het creëren van partnerschap.

Enthousiast en vol overtuiging ga jij van start
Jij ziet vanuit jouw vakgebied een kans om bij te dragen aan een maatschappelijke beweging om de wereld te verduurzamen. Dit drijft jou en jij twijfelt geen moment om jouw tijd en energie hierin te stoppen. Vervolgens ga jij op zoek naar partners die willen participeren aan dit traject. Het vinden van enkele enthousiastelingen binnen jouw netwerk is doorgaans niet zo moeilijk. Echter heb jij ook de steun nodig van andere partijen.

En dan komen de ja-maars
De ja-maars, veroorzaakt door verschil in belang, stellen jouw enthousiasme flink op de proef. Echter zijn deze belangen gekoppeld aan bronnen van macht die noodzakelijk zijn om je ideeën uit te voeren. Hoe zorg je er nu toch voor dat zij aan boord stappen? Bovendien ben je er dan nog niet, want je moet ook nog een groep mensen overtuigen die het gaan doen. Uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben wanneer we ons inzetten voor duurzame oplossingen.

Hoe ga jij hiermee om?
Hoe je (potentiële/noodzakelijke) partners betrokken krijgt, leek ons een interessant en relevant thema om met elkaar over in gesprek te gaan. En waar kan dat beter dan op het groene dakterras van Rotterdam: De Dakakker. Een concreet voorbeeld van een transitieproject dat er in geslaagd is iets succesvol neer te zetten ondanks de verschillende belangen… In 7 jaar tijd heeft dit bijzondere initiatief zich ontwikkeld tot een hotspot die nu regelmatig als voorbeeld wordt gebruikt.

Hoe ze dit in de afgelopen 7 jaar hebben gedaan, delen ze graag met jou tijdens deze MakeYourMind Meeting. Maar zij blijven ook tegen dingen aanlopen, zoals het waarborgen van de continuïteit van de Dakakker. Graag gaan ze hierover met jou in gesprek.

Hoe creëer je partnerschap rondom en binnen een transitietraject zodat je de continuïteit hiervan kan waarborgen.

Kort en krachtig programma

08:30 – 09:00 Inloop
09:00 – 09:10 Kort welkomstwoord
09:10 – 09:30 Ontdekkingstocht
09:30 – 10:00 “Ontstaan van de Dakakker” Emile van Rinsum
10:00 – 10:10 “7 Jaar (later)…prettige traagheid?” Rob Luyk
10:10 – 10:50 Gesprekken die je helpen met jouw uitdagingen
10:50 – 11:00 Afsluiting
Optioneel
11:00 – 12:00 napraten en/of begeleide rondleiding door Emile
En wie niet met een lege maag wil vertrekken. Op de Dakakker kun je heerlijk lunchen.

Behoefte om te sparren en geïnspireerd te worden?
Dan verwelkomen wij jou graag donderdagochtend 16 mei op het dak. Omdat wij het belangrijk vinden om elkaar vooruit te helpen, wordt deze bijeenkomst volledig financieel gedragen door de initiatiefnemers. Bovendien draagt jullie input bij aan de verdere ontwikkeling van de Dakakker. Het enige wat je hoeft te doen is je via de onderstaande link op te geven en er op tijd te zijn. We gaan er dan een waardevolle ochtend van maken met gelijkgestemden die graag voorop lopen om de wereld een beetje mooier te maken!

Donderdagochtend 16 mei
08:30 – 11:00 inhoudelijk programma
11:00 -12:00 napraten (optioneel)
Locatie Dakakker
Schiekade 189 ‘Op het Dak’
Rotterdam

We kijken uit naar jouw komst.
En vergeet je niet op tijd op te geven. We hebben plek voor 20 personen.

Voor vragen neem contact op met Maaike via 06-12181161 of stuur een mail naar maaike@makeyourmission.nl

Dit is een initiatief van:

             

Het antwoord op de ongestelde vraag

Verslag Transitie Intervisiebijeenkomst Zuid-Nederland 11 oktober

Hoe creëer je een echte kringloop economie als we zelf in kringetjes blijven lopen? Volgens Bas Gehlen – directeur van WEPA Nederland (voorheen Van Houtum papier) – moeten we op zoek gaan naar de ongestelde vraag. Niet door de vraag, maar het antwoord eerst te formuleren. Een antwoord dat in eerste instantie onmogelijk lijkt en daardoor dwingt om out-of-the-box vragen te stellen aan je omgeving/stakeholders. Want een ding is zeker. Een kringloop economie komt er alleen als je uit jouw kringetje durft te stappen.

Op donderdagochtend 11 oktober vond bij WEPA Nederland in Swalmen de kick-off plaats van de eerste Zuid-Nederlandse transitie-intervisiebijeenkomst van alumni van de Masterclass Transitiemanagement. En waar gingen we het over hebben? Over de kringloop van WC papier. Een sexy onderwerp is het misschien op het eerste gezicht niet, maar Bas Gehlen kwam met zijn bevlogen verhaal wel heel dicht in de buurt. Het was bijzonder inspirerend om te horen hoe hij samen met zijn team het voor elkaar heeft gekregen om als eerste bedrijf ter wereld volledig biologisch afbreekbaar toiletpapier te produceren. Hiervoor hebben zij het Cradle to Cradle-certificaat ontvangen van het Amerikaanse bureau MBDC. En daar is het niet bij gebleven. Nog steeds ontwikkelt WEPA NL oplossingen om de toiletruimte compleet circulair te maken. Met het sluiten van de kringloop als hun antwoord op de ongestelde vraag.

IMG-2540

Maar de hamvraag die iedere keer terugkomt is: “hoe kun je ervoor zorgen dat alle betrokkenen de waarde van de beoogde transitie inzien, zodat ze daar vol enthousiasme aan mee gaan werken?” Want ook al zie jij de waarde hiervan in, een ander doet het wellicht niks en hij of zij doet daarom vervolgens ook niks. WEPA Nederlands is gevraagd om als koploper op het gebied van duurzaamheidsoplossingen de andere Europese WEPA vestigingen mee te krijgen om ook circulair te gaan denken. Maar hoe creëer je hiervoor draagvlak binnen deze vestigingen? Deze vraag stelde Bas Gehlen aan de deelnemers van de intervisiebijeenkomst. WEPA NL handelt duidelijk vanuit hun ‘drijfveer’ – al meer dan 80 jaar gaan productverbetering en duurzaamheid bij hen hand in hand –  waardoor people, planet en profit bijna als vanzelf volgen. Het werd dan ook snel duidelijk voor de deelnemers dat de kentering naar circulair denken bij de andere vestigingen gestart moet worden door op zoek te gaan naar hún drijfveer. Een kopie van het succes van WEPA NL is volgens de deelnemers lastig te realiseren en stuit sneller op weerstand, omdat je dan in feite de drijfveer van WEPA NL probeert op te leggen. Het devies van de groep luidt om op zoek te gaan naar wat de medewerkers van de andere vestigingen drijft en waar zij trots op zijn. En vandaaruit de connectie te maken met de maatschappelijke zorgen in hun directe omgeving, zodat zij ook onderdeel worden van de oplossing.

IMG-2541

Dit is natuurlijk allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. WEPA heeft al diverse projecten gestart om o.a. van lokale medewerkers ambassadeurs te maken en een voor iedereen zichtbaar dashboard te ontwikkelen die de ‘Sustainable Development Goals’ van WEPA omvatten. WEPA is dankbaar voor de input die door de deelnemers is gegeven. Rob Stevens, business unit manager van WEPA NL, vertaalde het naar ‘haakjes’ die zo maar over een aantal weken kunnen haken in een ander nieuw haakje en op deze manier bijdragen aan de oplossing.

Desalniettemin blijft het voor iedere pleitbezorger van een duurzame wereld een lastige opgave om anderen net zo gepassioneerd te maken om zich ook hiervoor in te zetten. Mensen willen van nature niet snel veranderen. Als voorbeeld werd het stopzetten van de fiscale aftrek van autokosten genoemd. De portemonnee werd beloond. Maar nu deze fiscale stimulans is afgeschaft, is het maar de vraag of men blijft kiezen voor een auto die bijdraagt aan het verlagen van de CO2 uitstoot. Hoewel de signalen zichtbaar zijn – zo gaat 2018 de boeken in als het jaar met de meeste warme dagen – voelen veel mensen nog onvoldoende de noodzaak om anders met de wereld om te gaan. De drang om de bewustwording toch enigszins te versnellen, bleek wel uit de behoefte van de deelnemers om zich aan te melden. Zij houden zich dagelijks bezig met transities in diverse sectoren, maar het merendeel loopt tegen de bovengenoemde uitdaging aan. Het was dan ook heel prettig om met een praktisch voorbeeld als de WC papier van WEPA hierover in gesprek te gaan met elkaar. Olivier Rijcken van Iktekenvoorverandering.nu heeft deze dialoog doeltreffend in beeld samengevat. Zie hieronder.

Beeldverslag

Waar eerst de focus lag op het (transitie)proces, is nu duidelijk dat bij veel deelnemers de focus is verlegd naar het hart. Want in het hart maak je de verbinding en niet via het hoofd. Dus eerst de ‘purpose’ en dan het proces. Iedere deelnemer heeft daar zo zijn eigen ideeën over. Een pasklaar antwoord is er niet. En gelukkig maar, want anders blijven we maar in kringetjes lopen en wordt die ongestelde vraag nooit gesteld!